Informatie over fietsersbond-knelpunten.nl

Algemeen

Om te zien wat het publiek te zien krijgt, kiest u op de hoofdpagina een afdeling en krijgt u direct het knelpuntenoverzicht. Daarin kunt u bovenin klikken op het kaart met vergrootglas icoon om de overzichtskaart te zien. Vervolgens kunt u op een knelpunt klikken voor detail informatie *). In het knelpuntenoverzicht kunt u klikken op een icoon voor google maps, google streetview, youtube, of foto's - voor zover aanwezig natuurlijk.

Beheer

Als u ingelogd bent als beheerder, krijgt u om te beginnen 2 extra kolommen. Links 'Prio' en geheel rechts 'Commentaar'. Bij Prio is de keus uit 1, 2, of 3. Alles met Prio 1 komt in de Top10 terecht. Bij Commentaar kunnen leden van de lokale afdeling besprekingscommentaar ingeven. Door in de kolom te klikken verschijnt een detailvenster met de mogelijkheid om zelf commentaar te geven. Dit is bedoeld als hulpmiddel voor interne bespreking.


U kunt een knelpunt openen, of een nieuwe aanmaken. U begint met Google Streetview. Hierin brengt u het knelpunt in beeld en vervolgens kopieert u de URL. Die plakt u in het nieuwe knelpunt bij Streetview. Vervolgens haalt het programma daar automatisch de coördinaten uit, die gebruikt worden voor Google Maps. U vult lokatie en omschrijving in. In het onderste deel kunt u meerdere regels ingeven. De eerste regel zal normaliter het advies van de afdeling zijn wat er dient te verbeteren. Eventuele volgende regels betreffen de voorgang - wat is de reactie van de gemeente, welke maatrgelen zijn genomen.

U kunt foto's toevoegen:


Bestaande informatie

Het is mogelijk om bestaande informatie in te (laten) lezen- enigszins afhankelijk van de vorm waarin die informatie beschikbaar is.

Achtergrond beheer

Er is een aparte pagina, waarin u kunt regelen wie kunnen inloggen en wat hun rechten zijn. Ook is het mogelijk om daar gemeenten en kernen c.q. wijken in te geven.

Tot slot

Er blijven altijd wensen voor toevoegingen en verbeteringen. Daar kan altijd over gepraat worden, maar het devies is wel "keep it simple".

*) Helaas werkt dit niet op Android en iOS